Sơ lược về tiểu bang North Carolina – Nước Mỹ

North Carolina Thông tin tiểu bang North Carolina   Hoa Kỳ

North Carolina Thông tin tiểu bang North Carolina Hoa Kỳ

Bắc Carolina (North Carolina) là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Là một trong những tiểu bang đầu tiên, đó là thuộc địa đầu tiên của Anh ở châu Mỹ. Đây cũng là nơi những chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright bằng máy bay — những khí cụ bay đầu tiên nặng hơn không khí. Ðây là nơi sinh của các Tổng thống James Knox Polk (tại Mecklenburg County), Andrew Johnson (tại Raleigh).

Bắc Carolina giáp với Nam Carolina về phía nam; với Georgia về phía tây nam; với Tennessee về phía tây; với Virginia về phía bắc; và Đại Tây Dương về phía đông.

634608215143385708 Thông tin tiểu bang North Carolina Hoa Kỳ 634608214279144190 Thông tin tiểu bang North Carolina Hoa Kỳ

Nguồn: Wikipedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *