Sơ lược về tiểu bang New Mexico – Mỹ

New Mexico Thông tin tiểu bang New Mexico   Hoa Kỳ

New Mexico Thông tin tiểu bang New Mexico Hoa Kỳ

New Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Nuevo México) là một tiểu bang thuộc vùng tây nam của Hoa Kỳ. Trong lịch sử tương đối dài là lãnh thổ của người bản địa Bắc Mỹ, là một phần vương quốc nối dài của Tân Tây Ban Nha, là một tỉnh của Mexico, và là lãnh địa của Hoa Kỳ. New Mexico có phần trăm cao nhất dân số có gốc gác người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanic), một số người di dân gần đây và những người khác là hậu duệ của những người khai phá đến từ Tây Ban Nha. Tiểu bang này cũng có một phần lớn dân số là người bản địa Bắc Mỹ. Kết quả là văn hóa của tiểu bang này là độc nhất dưới các ảnh hưởng văn hóa Tây Ban Nha, Mexico và bản địa một cách mạnh mẽ.

Biên giới phía đông dọc theo kinh độ 103° Tây với Oklahoma, và 5 km phía tây kinh độ 103° Tây với Texas. Biên giới phía tây giáp với Arizona chạy dọc theo kinh độ 109° Tây. Đường vĩ độ 37° Bắc song song làm nên biên giới với Colorado. Những tiểu bang New Mexico, Colorado, Arizona, và Utah tạo thành Bốn Góc trong góc tây bắc của New Mexico.

635357592342694210 Thông tin tiểu bang New Mexico Hoa Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *