xin Visa du lịch Mỹ

Tư vấn thủ tục xin visa du lịch Mỹ B-2

Tư vấn xin Visa du lịch Hoa Kỳ B 2 Những người đến Mỹ với mục đích tham quan giải trí có thể xin visa “du lịch”. Ký hiệu của loại visa này là “B-2″. Những người không xin visa trước khi đến Mỹ có thể bị hãng hàng không từ chối không cho lên máy bay. Những người có visa loại B-2 có thể