tư vấn làm Visa chữa bệnh Ở Mỹ

Tư vấn thủ tục xin visa chữa bệnh ở Mỹ

Tư vấn xin Visa chữa bệnh ở Hoa Kỳ Đương đơn xin visa đi chữa bệnh nên làm theo hướng dẫn trong mục Visa công tác doanh hoặc Visa du lịch. Việc xin hẹn phỏng vấn khẩn trong hoàn cảnh khẩn cấp về y tế có thể làm theo thủ tục Xin phỏng vấn khẩn cấp. Ngoài ra, đương đơn xin visa này nên mang theo