tổng thống của Mỹ

Một chiếc chuyên cơ của tổng thống Mỹ – Air Force One ra sao?

Tìm hiểu chuyên cơ của tổng thống Hoa Kỳ   Air Force One Tên gọi Chức năng căn bản Hãng sản xuất Động cơ Sức ép, đẩy chiều dài Cao Sải cánh Tốc độ Độ cao tối đa Tải trọng cất cách lớn nhất Tầm bay Phi hành đoàn Tổng sức chứa Đưa ra giới thiệu Triển khai hoạt động Air Force One – Không lực số một

Các cuộc điện thoại trên chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) diễn ra như thế nào

Tìm hiểu các cuộc điện thoại trên chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) Với mọi người, kể cả cư dân Mỹ, chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) của tổng thống Mỹ vẫn là một nơi bí ẩn. Bạn chỉ có thể nhìn bên trong nó qua các bức ảnh của những nhiếp ảnh gia. Nhưng đã bao giờ bạn chú ý xem chiếc điện thoại