thông tin bang New Mexico Mỹ

Sơ lược về tiểu bang New Mexico – Mỹ

Thông tin tiểu bang New Mexico   Hoa Kỳ New Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Nuevo México) là một tiểu bang thuộc vùng tây nam của Hoa Kỳ. Trong lịch sử tương đối dài là lãnh thổ của người bản địa Bắc Mỹ, là một phần vương quốc nối dài của Tân Tây Ban Nha, là một tỉnh của Mexico, và là lãnh địa