New York City Mỹ

Sơ lược về Thành phố New York City – Nước Mỹ

Thành phố New York City   Hoa Kỳ New York (phiên âm tiếng Việt: Nữu Ước) tên chính thức City of New York, là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và trung tâm của Vùng đô thị New York, một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên