làm Visa sinh viên

Tư vấn thủ tục xin visa sinh viên Mỹ F-1

634566123679729462 Những người muốn học ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học hoặc trường dạy nghề…cần phải xin visa sinh viên. Bạn không được phép đi học toàn thời gian bằng visa du lịch B-2. Visa sinh viên F-1 Dành cho những sinh viên muốn học tại một trường đại học, trung học hoặc viện