làm Visa du học

Tư vấn thủ tục xin visa du học Mỹ

Tư vấn xin Visa du học Hoa Kỳ 1. Tôi có thể tìm thêm thông tin về cơ hội học tập tại Hoa Kỳ ở đâu? Đại sứ quán Hoa Kỳ có Phòng Văn hoá Thông tin, ở đó có Bộ phận cung cấp thông tin quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 84-4-850-5000 hoặc email HanoiIRC@state.gov. Văn phòng này