Iowa Mỹ

Sơ lược về tiểu bang Iowa – Vựa lúa số 1 của đất nước Mỹ

Thông tin tiểu bang Iowa   Vựa lúa số 1 của nước Hoa Kỳ Iowa với diện tích 145743 cây số vuông và dân số trên 3 triệu dân phần lớn tập trung ở thủ đô Des Moines là một tiểu bang quan trọng nhất nước Mỹ về phương diện nông nghiệp và cả chính trị nữa vì màn bàu cử Tổng Thống sơ bộ gọi là caucus diễn ra đầu