chuyên cơ không lực 1

Các cuộc điện thoại trên chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) diễn ra như thế nào

Tìm hiểu các cuộc điện thoại trên chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) Với mọi người, kể cả cư dân Mỹ, chiếc chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) của tổng thống Mỹ vẫn là một nơi bí ẩn. Bạn chỉ có thể nhìn bên trong nó qua các bức ảnh của những nhiếp ảnh gia. Nhưng đã bao giờ bạn chú ý xem chiếc điện thoại