Cao đẳng Cộng đồng Everett

Ghé thăm ngôi trường Cao đẳng Cộng đồng Everett

Đến thăm trường Cao đẳng Cộng đồng Everett Học cao đẳng cộng đồng tại Mỹ hiện là một xu hướng học tập phổ biến đối với học sinh Việt Nam muốn theo đuổi mục tiêu lấy bằng cử nhân tại Mỹ. Đây là con đường phổ biến đối với chính sinh viên Hoa Kỳ. Khoảng 50% sinh viên Mỹ bắt đầu 2 năm