Sơ lược về tiểu bang Rhode Island – Mỹ

Rhode Island Thông tin tiểu bang Rhode Island   Hoa Kỳ

là tiểu bang với diện tích nhỏ nhất của Hoa Kỳ. Tên chính thức của là The State of and Providence Plantations ( và các Đồn điền Providence). Providence là thủ đô, tên nghĩa là “phù hộ của Chúa”. Tiểu bang này có nhiều toà nhà cổ xây theo kiểu Victoria. Rhode Island là khu thuộc địa Anh đầu tiên tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 5 năm 1776.

634622058165891296 Thông tin tiểu bang Rhode Island   Hoa Kỳ 634622058176499314 Thông tin tiểu bang Rhode Island   Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>