Visa Mỹ

Tư vấn thủ tục xin visa lao động ngắn hạn ở Mỹ – H và L-1

634566112787478331 Những ai cần visa làm việc?Những người đến Hoa Kỳ với mục đích làm việc ngắn hạn cần phải xin visa làm việc không định cư.Những người nhập cảnh vào hoa Kỳ bằng visa du lịch hoặc công tác không được phép làm việc. Chính phủ Hoa Kỳ không cấp visa làm việc một cách

Tư vấn thủ tục xin visa ngoại giao và công vụ ở Mỹ – A và G

634566145473747742 Phòng visa ngoại giao và công vụ mở cửa từ 10:00 đến 11:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Năm, trừ ngày lễ Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhà ngoại giao hoặc các quan chức chính phủ khác. Loại visa cấp cho các quan chức chính phủ phụ thuộc vào mục đích chuyến đi

Tư vấn thủ tục xin visa Doanh nhân Mỹ L-1

635058284760763255 Visa L1 là loại visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ trong một thời gian nhất định. Chính phủ Hoa Kỳ không cấp visa làm việc một cách tuỳ tiện. Nhìn chung, visa làm việc phải căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng cụ thể của người tuyển dụng tại Hoa Kỳ.

Tư vấn thủ tục xin visa chữa bệnh ở Mỹ

Tư vấn xin Visa chữa bệnh ở Hoa Kỳ Đương đơn xin visa đi chữa bệnh nên làm theo hướng dẫn trong mục Visa công tác doanh hoặc Visa du lịch. Việc xin hẹn phỏng vấn khẩn trong hoàn cảnh khẩn cấp về y tế có thể làm theo thủ tục Xin phỏng vấn khẩn cấp. Ngoài ra, đương đơn xin visa này nên mang theo

Tư vấn thủ tục xin visa phóng viên và báo chí ở Mỹ I

Tư vấn xin Visa phóng viên và báo chí ở Hoa Kỳ I Đại diện phóng viên, nhà báo nước ngoài thường trú ở Hoa Kỳ, người sẽ tham gia vào các hoạt động báo chí ở Hoa Kỳ sẽ xin loại visa nhà báo (I). Những hoạt động này không được phép tiến hành với visa loại B-1. Nếu cố ý dùng visa B-1 để tiền hành

Tư vấn thủ tục xin visa sinh viên Mỹ F-1

634566123679729462 Những người muốn học ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học hoặc trường dạy nghề…cần phải xin visa sinh viên. Bạn không được phép đi học toàn thời gian bằng visa du lịch B-2. Visa sinh viên F-1 Dành cho những sinh viên muốn học tại một trường đại học, trung học hoặc viện