50 Bang Của Nước Mỹ

Sơ lược về Thành phố New York City – Nước Mỹ

Thành phố New York City   Hoa Kỳ New York (phiên âm tiếng Việt: Nữu Ước) tên chính thức City of New York, là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và trung tâm của Vùng đô thị New York, một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên

Sơ lược về Thủ đô Washington DC (District of Columbia) – Nước Mỹ

Thủ đô Washington DC (District of Columbia)   Hoa Kỳ Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong